Главная Новости

Облако 1С Бухгалтерия онлайн

Опубликовано: 10.03.2021

На сегодняшний день практически у каждого человека есть аккаунт в Облаке, многие из них владеют несколькими виртуальными хранилищами. Использование такого количества создает определенные неудобства. В этой статье я расскажу, как все аккаунты популярных облачных хранилищ разместить в одном месте на компьютере, подробнее тут https://bit-live.ru.

Раньше пользовался приложением Диск-О от компании Mail.ru, очень удобное, простое в использовании приложение, но к сожалению платное. Если у вас только одно облако и оно принадлежит Mail.ru, то пользуйтесь вышеуказанной программой, это бесплатно. Попробовав все функции убедился, что программа отличная, но для подключения других облачных аккаунтов нужно платить деньги. Стал искать похожий по функционалу сервис, и нашел отличную альтернативу. Сейчас расскажу, что это за программа и как пользоваться облачным хранилищем на компьютере.

Программное обеспечение называется Air Live Drive, она поддерживает наиболее популярные сервисы облачных хранилищ, такие как Google Drive, Dropbox, Яндекс Диск, Облако Mail. Ru, One Drive и многие другие. Устанавливаем и запускаем программу, убедитесь, что компьютер подключен к интернету.

Оторвемся от мечтаний и вспомним, как мы обычно делаем выбор в реальной жизни. Депрессия, метания от одного к другому, желание совсем не выбирать или просто подбросить монетку…

Ремарка: Говорю, разумеется, попробовав на своей шкуре и понаблюдав за знакомыми. Пару дней терзался сложным выбором, подробнее https://bit-live.ru. Разозлился, собрал мысли в кучу, чтобы сделать алгоритм правильного выбора. У меня есть неписанное (уже писанное; ) правило: если что-то получается плохо, сделай это лучше всех.

Итак, ситуация всем знакома: нужно принять какое-то решение, выбрать между
несколькими вариантами чего-то (на какую работу устроиться, какую девушку выбрать, куда вложить деньги). Как же сделать правильный выбор? Давайте разбираться.

Для начала несколько замечаний.

1. Нужно понимать, что наша информация об имеющихся вариантах в любом случае неполна (увы, будущее мы прозревать не умеем, ситуация всегда может измениться). Поэтому сделанный самым тщательным образом, хорошо продуманный и обоснованный выбор может оказаться в итоге неверным.

Из этого факта есть два следствия:

— во-первых, делая выбор, неплохо быть чуточку фаталистом. Нужно говорить себе что-то вроде: «какой бы выбор я ни сделал, я сумею потом воспользоваться всеми выгодами и справиться с негативными последствиями». Зачем нужно понимание того, что идеальный выбор сделать принципиально невозможно? (Потому что возможно угадать с выбором и остановиться на идеальном варианте, но именно угадать) Так вот, это нужно для того, чтобы снизить напряжение в процессе выбора. Депрессия, плохое настроение – абсолютно не нужны и никак не способствуют правильному выбору. Да и вообще ничему хорошему; )

uk

На сьогоднішній день практично у кожної людини є аккаунт в Хмарі, багато хто з них володіють декількома віртуальними сховищами. Використання такої кількості створює певні незручності. У цій статті я розповім, як все акаунти популярних хмарних сховищ розмістити в одному місці на комп'ютері, докладніше тут https://bit-live.ru.

Облако 1С Бухгалтерия онлайн

Раніше користувався додатком Диск-О від компанії Mail.ru, дуже зручне, просте у використанні додаток, але на жаль платне. Якщо у вас тільки одна хмара та воно належить Mail.ru, то користуйтеся вищевказаної програмою, це безкоштовно. Спробувавши всі функції переконався, що програма відмінна, але для підключення інших хмарних акаунтів потрібно платити гроші. Став шукати схожий по функціоналу сервіс, і знайшов відмінну альтернативу. Зараз розповім, що це за програма і як користуватися хмарним сховищем на комп'ютері.

Програмне забезпечення називається Air Live Drive, вона підтримує найбільш популярні сервіси хмарних сховищ, такі як Google Drive, Dropbox, Яндекс Диск, Хмара Mail. Ru, One Drive і багато інших. Встановлюємо і запускаємо програму, переконайтеся, що комп'ютер підключений до інтернету.

Відірвемося від мрій і згадаємо, як ми зазвичай робимо вибір в реальному житті. Депресія, метання від одного до іншого, бажання зовсім не вибирати або просто підкинути монетку ...

Ремарка: Кажу, зрозуміло, спробувавши на своїй шкурі і поспостерігавши за знайомими. Пару днів мучився складним вибором, докладніше https://bit-live.ru. Розлютився, зібрав думки в купу, щоб зробити алгоритм правильного вибору. У мене є неписане (вже писаний;) правило: якщо щось виходить погано, зроби це краще за всіх.

Облако 1С Бухгалтерия онлайн

Отже, ситуація всім знайома: потрібно прийняти якесь рішення, вибрати між
декількома варіантами чогось (на яку роботу влаштуватися, яку дівчину вибрати, куди вкласти гроші). Як же зробити правильний вибір? Давайте розбиратися.

Для початку кілька зауважень.

1. Потрібно розуміти, що наша інформація про наявні можливості в будь-якому випадку неповна (на жаль, майбутнє ми прозрівати не вміємо, ситуація завжди може змінитися). Тому зроблений самим ретельним чином, добре продуманий і обгрунтований вибір може виявитися в результаті невірним.

З цього факту є два наслідки:

- по-перше, роблячи вибір, непогано бути трішки фаталістом. Потрібно говорити собі щось на зразок: «який би вибір я не зробив, я зумію потім скористатися всіма вигодами і впоратися з негативними наслідками». Навіщо потрібне розуміння того, що ідеальний вибір зробити принципово неможливо? (Тому що можливо вгадати з вибором і зупинитися на ідеальному варіанті, але саме вгадати) Так ось, це потрібно для того, щоб знизити напругу в процесі вибору. Депресія, поганий настрій - абсолютно не потрібні і ніяк не сприяють правильному вибору. Та й взагалі нічому доброму; )

видео Облако 1С Бухгалтерия онлайн | видеo Облaкo 1С Бyхгaлтерия oнлaйн
Меню сайта
Новости
Реклама
Реклама
Реклама